Missie

De oorsprong van de Coöperatie stoelt op de goede houderschapsfilosofie.
D.w.z: Wij zijn verantwoordelijk voor het doorgeven van de aarde aan de na ons komende generaties.
Dat brengt de verplichting met zich mee deze in ongeschonden staat te
houden en daartoe duurzame wijzen van samenleving te ontwikkelen.
Welke zo veel mogelijk gebruik maken van niet eindige energiebronnen en grondstoffen.
Daartoe poogt Carnola een bijdrage te leveren door:

 – De productie van lokaal geteelde biobrandstoffen.

– Door niet aflatende innovatie en doorontwikkeling van het concept
wordt gestreefd naar een minimale inzet van fossiele energie
en een minimale uitstoot van broeikasgassen en het zoveel
mogelijksluiten van de mineralen-kringloop.

– De productie van lokaal geteelde eiwit en olierijke

– Gewassen voor zowel menselijke als dierlijke consumptie.

– Ter vervanging van niet duurzame geïmporteerde grondstoffen.

Neem contact op met Carnola

Mail ons

Not readable? Change text.