Missie

De oorsprong van de Coöperatie stoelt op de goede houderschapsfilosofie.

D.w.z. Wij zijn verantwoordelijk voor het doorgeven van de aarde aan de na ons komende generaties. Dat brengt de verplichting met zich mee deze in ongeschonden staat te houden en daartoe duurzame wijzen van samenleving te ontwikkelen. Welke zo veel mogelijk gebruik maken van niet eindige energiebronnen en grondstoffen. Daartoe poogt Carnola een bijdrage te leveren middels het gebruik van P.P.O. Puur Plantaardige olie als zoveel mogelijk regionaal geteelde én verbruikte motorbrandstof. Door niet aflatende innovatie en doorontwikkeling van het concept wordt gestreefd naar een minimale inzet van fossiele energie en een minimale uitstoot van broeikasgassen en het zoveel mogelijk sluiten van de mineralenkringloop.